Blog Image

Verdens Historie

LEVANTEN

ASIEN Posted on Mon, September 30, 2013 23:26:41

Levanten (Det Hellige Land) er et historisk-geografisk begreb, der betegner et stort område i Nærøsten (Sydvestasien), omtrent afgrænset mod nord af Taurus-bjergene, mod syd af den arabiske ørken, mod vest af Middelhavet, mens det mod strækker sig ind i det Øvre Mesopotamien; dog medtager nogle definitioner næsten hele Mesopotamien (Irak). Levanten strækker sig cirka 900 km fra øst til vest og cirka 530 km nord til syd. Arealet er på cirka 520.000 km². Det laveste punkt er Dødehavets overflade. Det højeste punkt er bjerget Qurnat as Sawda’ i Libanon, 3.088 meter over havoverfladen.

De nuværende lande og områder, der tilsammen svarer til Levanten, er:

SYRIEN

2500 FVT – Området, som i dag er Syrien, var beboet allerede før dette år. Siden kom det under en lang række riger, til dels fordi den vestlige hovedadgang til Mesopotamien går gennem Syrien: hittitterne, kanaanæerne, fønikerne, aramæerne, romerne og andre.

1500 FVT Damaskus, navnet på verdens ældst kontinuerlige by og Syriens hovedstad, dukker første gang op på den geografiske liste hos Thutmosis III. Området hvor byen lå, viser arkæologiske tegn på at det muligvis har været beboet siden 6300 FVT. Andre tegn på beboelse der er ældre, findes ved Barada floden, som kan dateres helt tilbage til 9000 FVT.

600-tallet – Syrien blev erobret af muslimske arabere.

13. århundrede – Området blev taget af mongolerne. Dernæst kom det under Osmannerriget indtil 1922, hvor det blev fransk mandatområde.

1930-38Kai Harald Ingholt ledede de store udgravninger i Hama i Syrien. Udgravningerne betød, at han som en af de første kunne skrive det meste af Syriens arkæologiske historie. Han var tilknyttet først det amerikanske universitet i Beirut, senere Yale University som professor i arkæologi. Med sin store indsats var Harald Ingholt med til at grundlægge dansk nærorientalsk arkæologi.

1944 – Syrien blev selvstændig, og det blev anerkendt af Frankrig i 1946.

2006 – 4. februar. Danmarks ambassade i Syriens hovedstad Damaskus bliver stormet og brændt ned af rasende menneskemasser efter en demonstration mod Jyllands-Postens tegninger af Muhammed. Det er kulminationen på en uges voldsomme reaktioner fra muslimske lande med omfattende boykot af danske varer, demonstrationer med afbrænding af Dannebrog og trusler mod Danmark og danskerne.

2011 – 15. marts – Demonstrationer bryder ud i Daraa, efter at unge anholdes for at male revolutionære slagord. Sikkerhedsstyrker skyder flere mennesker i Daraa, hvilket udløser flere demonstrationer. Læs mere her om konflikten.

2012 – 14. november – Arkæologiske udgravninger i byhøjen Tell Brak i Syrien har vist, at her lå en fuldt udviklet storby allerede for 6.000 år siden. Læs her om de fascinerende fund, gjort på en af historiens vigtigste arkæologiske lokaliteter.

2013 – 20. februar – Oprørerne plyndrer landets enorme kulturarv for at finansiere kampen mod Assad. Læs mere her.

2013 – 24. april – Den igangværende konflikt har medbragt massive ødelæggelser af Syriens arkæologiske og kulturelle skatte. Senest er en tusind år gammel minaret (Umayyade-moskéen) blevet jævnet med jorden i byen Aleppo. Se billederne her.

2013 – 8. august – Den syriske kulturarv er i stor fare for at blive ødelagt af konflikten i landet. For at undgå en gentagelse af kaosset i Irak er arkæologer fra Københavns Universitet derfor begyndt at dokumentere ødelæggelser af monumenter i Syrien. Det skal sikre en hurtig og effektiv genopbygning. Læs mere her.

LIBANON

9000 FVT – Landets historiske by, Baalbek, kan dateres tilbage til denne tid, hvor folk bosatte sig. Se her en myte der bliver knust omkring oldtidsbyen, der af ufologer menes at have været en “parkeringsplads for besøgende fra rummet. Se den fulde dokumentar “Ancient Aliens debunked” her. Læs mere her.

1550-539 FVT – Landet var fønikernes hjem. Deres første større byer Byblos, Sidon og Tyrus lå på Libanons kyst.

200-talletStone of the Pregnant Woman er en romersk rektangulær monolit i Baalbek, sammen med en lidt større monolit, der blev fundet i nærheden, blev udskåret af romerne da de bosatte sig i området for at bygge templer. Læs mere her. Se billede af stenen her.

1946 – Libanon blev selvstændig.

1975-2000 – Landet gennemgik en ødelæggende borgerkrig. Flere nabolande var indblandet i konflikten, bl.a. Israel og Syrien. Israel invaderede det sydlige Libanon og rømmede først området i 2000. I forbindelse med denne krig, blev mellem 700 og 3500 flygtninge dræbt under massakren i Sabra og Shatila.

1976 – 20. januar – Massakren i Damur foregik under Den libanesiske borgerkrig da palæstinensiske og muslimske militsenheder efter længere tids belejring stormede den kristne libanesiske kystby Damur. Mellem 330 og 500 blev dræbt under massakren.

2005 – 14. februar – Libanons sunnimuslimske premierminister, Rafiq Hariri , blev myrdet i Beirut. Mange troede at Syrien stod bag dette angreb, fordi Hariri havde udtalt sig negativt om Syriens tilstedeværelse i Libanon. Angrebet førte til så massive protester, at Syrien valgte at trække sine stropper ud. Attentatet er ikke opklaret og efterforskningen blev standset i 2009.

2006 – 5. februar. Det danske generalkonsulat i Libanons hovedstad Beirut bliver afbrændt af rasende demonstranter i protest mod Jyllands-Postens krænkelser af profeten Muhammed.

2006 – Landet blev i sommeren kastet ud i en ny krig, da Hizbollah i det sydlige Libanon kidnappede to israelske soldater. Israelerne svarede tilbage ved at iværksætte et større angreb. Israelerne sønderbombede den sydlige del af landet, hvor Hizbollah holder til, og smadrede bl.a 640 km vej, 73 broer, 25 benzinstationer, et par kraftværker og et mejeri. Op mod tusinde civile blev dræbt og halv million libanesere blev tvunget væk fra deres hjem og måtte overleve i flygningelejre og på skoler. En stor del af klyngebomberne eksploderede ikke efter hensigten og ligger nu som en trussel mod civilbefolkningen. Folkekirkens Nødhjælp var en af de første organisationer, der tog fat på arbejdet med at rydde de livsfarlige klyngebomber. Læs meget mere her.

JORDAN

o. 700.000 FVT – De ældste spor af menneskelig aktivitet stammer fra homo erectus. Læs mere her om Jordans forhistorie.

7250 FVTAin Ghazal er et sted lidt uden for Amman, hvor der er gjort et stort arkæologisk fund i 1974. Stedet var beboet indtil 5000 FVT og dækkede et areal på ca. 15 hektarer, og er dermed en af de størst kendte forhistoriske beboelser i Nærøsten.

1812 – Den vestlige verden blev præsenteret for Petra, der muligvis blev bygget omkring 309 FVT. Stedet kan ses i filmene Indiana Jones og det sidste korstog (1989) og Transformers: Revenge of the Fallen (2009).

1917 – 6. juli – Kampen om Aqaba. T.E. Lawrence, mest berømt som Lawrence of Arabia blev internationalt kendt for sin rolle som officer ved det arabiske oprør mod det Osmanniske Rige under første verdenskrig.

1961 Lawrence of Arabia (1962) blev optaget delvist i Jordans og Marokkos ørken mellem 15. maj 1961 og til den sluttede 20. oktober, 1962.

1967 – 5-10. juni – Seksdageskrigen blev udkæmpet mellem på den ene side Israel og på den anden Egypten, Jordan, Syrien og Irak.

ISRAEL

1040-1005 FVTKong Saul var den første konge i Israel. Første Samuelsbog beretter om hvordan profeten Samuel udvalgte Saul til konge.

1005-965 FVTKong David var ifølge de gammeltestamentlige beretninger den anden konge i Israel efter Saul. Han blev anset for at være den mægtigste konge i Israel. Landet oplevede stor fremgang under hans ledelse. Han bliver berømt efter at have nedkæmpet den fillistiske kriger Goliat. Tvekampen blev udkæmpet i Terebintedalen.

970-928 FVT – Davids søn Salomon blev derefter det forenede kongeriges sidste konge. Salomon var kendt for sin visdom, og landet blomstrede under hans regeringsperiode. Han byggede Salomos Tempel i Jerusalem ca. 960 f.Kr. på den plads, hvor Klippemoskeen i dag findes. Det siges også, at han skulle have færdiggjort et tempel som hans far påbegyndte, som skulle rumme Pagtens Ark i Jerusalem.

515 FVT-70 EVTDet Andet Tempel er et udtryk, der referer til det genopførte jødiske tempel, der stod på Tempelbjerget i Jerusalem. Det første tempel kaldt Salomos Tempel efter Kong Salomo stod fra omkring 1000 FVT til 586 FVT, indtil det blev ødelagt af babylonerne.

7-4 FVTJesus af Nazaret bliver født. Han dør omkring år 30-33. Det meste viden om Jesus liv og tanker kommer fra de fire kanoniske evangelier i Bibelen: Matthæusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet, og Johannesevangeliet. De fleste eksperter i historie og bibelstudier er enige om at Jesus var en jøde fra Galilæa, der i sin samtid blev anset for at være en skriftklog og healer. Han blev døbt af Johannes Døberen og blev korsfæstet i Jerusalem på ordre fra den romerske guvernør, Pontius Pilatus pga. beskyldninger om landsforræderi og gudsbespottelse. Historikere lægger dog forskellig vægt på evangeliernes troværdighed, da disse alle er skrevet ca. en menneskealder efter de begivenheder, de skildrer.

33?Jesus af Nazaret holder sin pacifistiske bjergprædiken.

66-73Den Første jødisk-romerske krig, somme tider Den jødiske krig eller det Jødiske oprør. Denne krig var den første af tre jødiske opstande i provinsen Iudaea mod den romerske stat. Lucius Flavius Silva førte i efteråret 72 den 10. legion mod den sidste oprørsbastion Masada, som han tilbød overgivelse. De jødiske forsvarere nægtede at forhandle, og Silva opførte derpå en række lejre hele vejen rundt om klippen med Masada. Romerne gennembrød endeligt murerne i 73 for at opdage at alle 967 forsvarere var døde for at undgå tilfangetagelse.

1948 – 21. april. Staten Israel bliver officielt proklameret. Det sker efter en FN-resolution, som tillader statens oprettelse på betingelse af, at alle mennesker uanset religions- eller racemæssig baggrund kan leve i fredelig sameksistens.

1961 – 10. april. Retssagen mod topnazisten Adolf Eichmann bliver indledt i Israel i Jerusalem. Han er anklaget for krigsforbrydelser under Anden Verdenskrig.

1972 München-massakren skete under Sommer-OL i München, Vesttyskland, da atleter fra det det israelske hold blev taget som gidsler af den palæstinensiske terrororganisation Sorte September, en gruppe med bånd til Yasser Arafats Fatah bevægelse.

1993 – august – Oslo-aftalen var et gennembrud i forhandlingerne mellem Palæstina og Israel. Aftalen var betydningsfuld, fordi PLO og Israel nu anerkendte hinanden som forhandlingspartnere og indledte en fredsaftale. Bill Clinton overværer underskrivningen af aftalen mellem Yitzhak Rabin og Yasser Arafat Oslo, 13. september 1993.

1995 – 4. november – Rabin blev myrdet i Tel Aviv af en jødisk fundamentalist, Yigal Amir. Amir var modstander af den mellemøstlige fredsproces, der blandt andet betyder, at Israel skal opgive flere bosættelser i områder, som fundamentalisterne betragter som helligt land.

2008 – 25. september. “Det er meget sjældent, at man gør en opdagelse, der kan kobles direkte til Biblen,” siger chefarkæolog Dr. Eilat Mazar. Men for nylig fandt han og hans medarbejdere et 2600 år gammelt aftryk fra et segl, en såkaldt bulle, under en udgravning i Jerusalem af den antikke Davids By. Seglet bærer navnet Gedaliah den Pahur, og den person optræder i profeten Jeremiahs bog i Biblen. Fortælling hander om mødet mellem Jeremiah og Kong Zedekiah, og i samme beretning nævnet Yechuchal ben Shelemayahu, hvis segl blev fundet for nogle ar siden – på nøjagtig samme sted i Davids By.

2002 Muren på Vestbredden, er en betegnelse for den afspærring, den israelske regering ensidigt har besluttet og påbegyndt opførelsen af, for at adskille Vestbredden fra Israel. Proceduren adskiller sig fra konventionel fremgangsmåde i forb. med grænse-etablering, ved det at naboerne på den anden side ikke er konsulteret, Israel beholder sine tropper på den palæstinensiske side og Israel opretholder militære patruljeveje på begge sider af barrieren. Ydermere er palæstinenserne blevet påbudt selv at lægge jord til en stor del af linieføringen, som oftest uden nævneværdig kompensation. De Forenede Nationer har ikke godkendt barrieren.

2008-2009Israel-Gaza-konflikten. Operation Støbt Bly eller Gaza-massakren som krigen også kaldes, begyndte 27. december 2008 og sluttede 18. januar 2009. Krigen begyndte efter at Hamas affyrede raketter mod civile mål i Israel. Det israelske luftvåben bombede i løbet af 4 minutter 100 mål i Gazastriben, herunder træningslejre, hovedkvarterer og kontorer i alle Gazas storbyer, (Gaza, Beit Hanoun, Khan Younis, og Rafah) Civil infrastruktur, herunder moskeer, huse og skoler, blev også angrebet.

2011 – 29. januar – UFO MYTE/HOAX: En video optagelse uploaded af Eligael Gadliovich viser en ufo der bevæger sig ned mod Klippehelligdommen og forsvinder derefter som et lyn mod himlen. Se den originale video her. Videoen blev ikke overraskende et viralt hit, og blev efterfulgt af andre tilsyneladende uafhængige optagelser af ufoen. Men det viste sig, han og teenagerne (der var filmstudenter) kendte hinanden, og at Eligael arbejder indenfor filmbranchen og er skuespiller. Her er så den israeliske kanal der afslører Eligaels bedrageri. Se hans andre falske videoer på hans kanal.

GAZASTRIBEN

VESTBREDDENMELLEMØSTEN

MELLEMØSTEN Posted on Thu, September 19, 2013 13:33:47

Mellemøsten er et geopolitisk og kulturelt område, som sædvanligvis dækker det sydvestlige Asien og Egypten.

Området består af landene omkring den sydøstlige del af Middelhavet og øst herfor, samt af landene ved den Persiske Bugt. Det er ikke klart defineret, hvilke lande, der tilhører regionen.

En ældre betegnelse for samme område er Nærorienten.

Betegnelsen bruges som regel i politiske, økonomiske, historiske og lignende sammenhænge. I geografiske sammenhænge anvendes ofte betegnelsen Vestasien. Her er landene beliggende i Afrika dog ikke medtaget.

LANDE I MELLEMØSTEN:

BARHRAIN

2300 FVT – Det arkæologiske fundsted ved Qal’at al-Bahrain (Barhrain fortet), der siden 1954 er blevet udgravet, fastslår at der var bosætning i dette område. Qal’at al-Bahrain var en gang hovedstaden i landet og sandsynligvis havn i Den dilmunske civilisation, men det er usikkert om hvor Den dilmunske civilisation egentlig lå. Stedet er blevet erklæret Barhrains mest vigtige antikvitet. Hovedstaden Dilmun var ifølge Digtet om Gilgamesh “udødelighedens land”, hvor sumererne og guderne mødtes.

500-200 FVT – Barhrain var en del af det Achaemenidiske dynesti.

629 – Barhrain var blandt de første til at modtage Islam. På det tidspunkt var det Muhammed som regerede over det meste af den arabiske halvø og hans guvernør i Bahrain hed Al-Ala’a Al-Hadrami.

692 Khamis-moskéen blev bygget, og det var en af de første moskéer i Bahrain.

1783 – Perserne blev jaget ud af landet af sunniarabiske stammer, ledet af al-Khalifah-familien, den samme familie som har magten i landet i dag. Perserne prøvde at genvinde kontrollen over Bahrain, som resulterede i flere hårde slag om landet.

1953 – Den danske arkæolog og museumsleder P.V. Globs påbegyndte en række arkæologiske udgravninger langs den persiske golf, heriblandt øen Barhrain.

1971 – 15. august – Barhrain blev selvstændig.

1990’erne – Op igennem 1990’erne var Bahrain generelt præget af politisk krise og uro.

1991 – Barhrain blev en vigtig base (Juffair, Manama) for USA i den anden golfkrig.

2002 – Barhrain der tidligere var anset som et emitat, og officielt kaldt en “stat”, blev erklæret som et kongedømme. Sheik Hamad ibn Isa Al Khalifah er den nuværende konge. Han har arbejdet for at forbedre menneskerettighederne og har delvis indført demokratiske reformer.

2008 – 8. april. Dette år blev arbejdet på Barhrain World Trade Center afsluttet. Se billede her.

2011 – februar. Formodentlig inspiret af Oprøret i Egypten i 2011 har der været flere demonstrationer mod styret i Bahrain. Militæret er sat ind for at slå demonstrationerne ned. De allerede mange døde og kvæstede, har trukket fronterne mellem magthaverne og oppositionen endnu skarpere op.

2012 – Danske arkæologer finder kongegrav i Barhrain. Læs mere her. Og mere om Dilmun-kulturen her og her.

2013 – 9. august. Den fængslede dansk-bahrainer Abdulhadi al-Khawajas datter Maryam al-Khawaja blev forhindret i at gå om bord på et fly til Bahrain i Københavns Lufthavn. Læs her. Mere her om oprøret.
—————————————————————–

CYPERN

7000 FVT – Bosættelser koncentrerede sig langs nord- og sydkysten, og arkæologiske fund inkluderer fartøjer af sten og potteskår fra denne periode.

3000 FVT – Man begyndte at udnytte øens rige kobberressourcer, som har givet navn til øen. Det bragte stor velstand, og øen begyndte at handle med Lilleasien, Egypten og de omkringliggende øer.

1200 FVT – En bølge af indvandrere fra Grækenland kom med deres sprog, religion og kultur. De byggede bl.a. byen Paphos. Øens velstand voksede, selv om den blev besat og domineret af Syrien, Egypten og Persien.

58-395 – I år 58 blev Cypern en romersk provins. Det varede til Romerrigets deling i år 395, hvor Cypern blev en del af det østromerske rige styret fra Byzans. Konstantin den Stores moder siges at havde besøgt Cypern på rejse fra Det hellige land med rester af Jesu kors.

1200-tallet – Danmarks konge Erik Ejegod besøgte Paphos under sin pilgrimsrejse til Jerusalem og døde der og blev begravet i den byzantinske domkirke den 10. juli 1103. Hans dronning, Bodil, fortsætter til Det hellige Land, hvor hun skal være død af sygdom på Oliebjerget.

1200-tallet – Cypern havde en central position for korsridderne, og blev et støttepunkt for de korsfarer der tog til Jerusalem. På vej til Jerusalem strandede Richard Løvehjerte på Cypern, som han indtog 1191. Han giftede sig i Limassol med Berengaria af Navarra, som blev kronet til engelsk dronning. Richard solgte øen til Tempelridderne for 100.000 dinarer, og senere gik den til den franske adelsmand Guy af Lusignan, der havde været konge af Jerusalem.

1570-1571 – Cypern blev erobret og besat af Osmannerriget under sultan Selim 2, som udryddede en stor del af øens befolkning.

1878-1960 – Landet var under britisk administration som led i en handel, hvor England forpligtede sig til at hjælpe Tyrkiet mod Rusland. Cypern var formelt stadig en del af det Osmanniske Rige i 1914, men det sluttede da Tyrkiet deltog i 1. verdenskrigCentralmagternes side, og i 1925 blev landet en engelsk koloni.

1964 – I foråret oprettede FN en fredsbevarende styrke på Cypern for at forhindre episoder mellem dem. 1.000 danske FN-soldater deltog i styrken.

1983 – 15. november – Tyrkiet kaldte Nordcypern for Den tyrkiske republik Nord-Cypern, der dog kun blev anerkendt af Tyrkiet.

—————————————————————–

FORENEDE ARABISKE EMIRATER

2600-2000 FVT – de tidligste beviser på en bronzealder-kultur, Umm-an-Nar, blev fundet nær Abu Dhabi, FAE’s hovedstad.

1820 – Storbritannien og de syv emirater indgik en aftale om at Storbritannien skulle overtage ansvaret for forsvars- og udenrigspolitik. De fik navnet Traktatkysten. Før dette havde området gået under navnet Piratkysten på grund af de mange organiserede sørøverier i området.

1971 – 2. december – De Forenede Arabiske Emirater blev dannet efter englænderne, som havde domineret området i mere end 100 år, trak sig ud. Det var oprindelig hensigten, at Qatar og Bahrain skulle have været medlemmer, men de foretrak at blive selvstændige. Ras Al Khaimah sluttede sig dog først sig til de Forenede Arabiske Emirater i 1972.

1999 Burj al Arab hotellet, verdens mukkeste hotel, åbnede efter næsten fem års opførsel. To år til etableringen af øen og tre år til at bygge hotellet, der med sine 331 meter er den andenhøjeste bygning i Dubai.

2010 – 4. januar. Burj Khalifa blev indviet efter flere års udskydelse af konstruktionen. Med sine 828 meter, er skyskraberen verdens højeste menneskeskabte struktur, der nogensinde er bygget.
—————————————————————–

IRAK

12.000 FVT – Hunde tæmmes i Irak.

8000 FVT – Agerbrug opfindes i det nordlige Irak, samtidig dyrkes kartofler i Peru og ris i Sydøstasien. De første byer anlægges.

ca. 6500-3800 FVTUbaidperioden. Folket der kom ind i Mesopotamien, begyndte at udvikle landet. Det var et tidligt Eufrat-folk, som ikke talte semitisk (dvs hverken hebraisk eller arabisk). De kaldes Ubadierne efter landsbyen Al- Ubaid. De vigtigste ting de formåede var: Afvanding af marker så de kunne blive brugt i landbruget, de udviklede handel, etablerede industrier bl.a.: vævning og skindsystuer, og de fandt ud af at bearbejde metal, lave murværk og keramik.

ca. 5400 FVTEridu grundlægges ifølge sumerisk mytologi, og den sumeriske kongeliste fortæller at det er den første by i verden. Der findes en sumersk myte meget lig den om Babylontårnet, kaldet “Enmerkar and the Lord of Aratta” på engelsk. Det er en legendefortælling om en række konflikter mellem Emmerkar, kongen af Unug-Kulaba (Uruk) og en ukendt konge af Aratta (muligvis fra det moderne Iran eller Armenien)

ca. 5000 FVT – siden 5000 FVT har der været byer og paladser fra skiftende kulturer. Den første velkendte kultur var den sumeriske, der omfattede bl.a. Ur-kulturen og Uruk-kulturen. Arkæologiske udgravninger har påvist endnu ældre kulturer, men sumererne kendes som den ældste veldokumenterede civilisation.

3500 FVTHjulet opfindes i Irak (et pottemagerhjul).

3500-3000 FVTUrukperioden.

o.3400 FVT – Verdens første skriftsprog opstod i Uruk (af sumererne), og hermed træder dette samfund ind i historien. I starten var skriften en ren billedskrift, der blev brugt til at lette regnskabsføringen. Efterhånden udviklede den sig til at blive brugt til lærde udfoldelser, og tegnene udviklede sig til kileskrift, der blev opfundet i det sydlige Babylonien i 3100 FVT. Kileskriften var mest udbredt i Mesopotamien, hvor den først døde ud ca. 100 EVT. I hele perioden fra ca. 3400 FVT. til 100 EVT. blev de oprindelige billeder efterhånden mere og mere stiliserede og antallet af tegn varierede betydeligt.

3100-2300 FVT – Det sumeriske rige.

2800-2350 FVT – Den tidlige dynastiske periode. En begivenhedsrig tid, hvor bl.a. sagnhelten Gilgamesh med al sandsynlighed var konge af Uruk.

2700 FVTNippur bliver grundlagt af kong Emmebaragesi, der hersker over Sumer. Nippur bliver det centrale kulturelle og religiøse centrum af Sumer. Byen blev genopdaget i 1851 af Sir Austen Henry Layard.

2334-2200 FVTDet akkadiske imperium.

2279 FVT – kongen af Akkad og Sumer (2334-2279), Sargon den Store, døde på toppen af sin magt. Eftertiden husker ham som en stor og mægtig hersker, der forenede Akkad og Sumer og erobrede mange selvstændige og rige bystater inden for de respektive områder. En af de historier om hans oprindelse, ligner meget fortællingen om Moses, der også blev sendt ned ad Eufrat-floden i en sivbåd, blev reddet af en gartner og til sidst konge af Akkad. Han grundlagde Akkad i 2334 og Akkad-dynastiet. Se billede her af hans rige.

2112-2004 FVTUr-III imperiet.

2095 FVT – Oldtidskongen i Mesopotamien, Ur-Nammu, herskede fra 2113-2095 FVT. Han grundlagde Ur-III-riget og kendes bedst for det store antal tempeltårne, zigurater, som han lod opføre rundt omkring i Mesopotamien (inklusivt denne). Han døde under kampene mod gutæerne, et oldtidsfolk bosat i bjergene nordøst for Mesopotamien. De medvirkede til at bringe det akkadiske imperium til fald ca. 2150 FVT, blev fordrevet af Utuhegal, kongen af Uruk i 2110 FVT, og derefter kun meget sporadiske efterretninger om dem.

2004 FVT – Ur lå udhungret hen med tilsaltede marker og ventede på skibslæs med korn fra nord, da elamitterne fra naboriget Elam i øst greb chancen. De udplyndrede hovedstaden totalt og førte Kong Ibbi-Sin (2028-2004 f.Kr.) bort til Elam som krigsfange. Elamitterne var et gammelt Kongerige, som bredte sig fra det sydvestlige Iran til øst for Tigrisfloden og nord for den Persiske Golf.

2000 FVT – Undersøgelser i 2011 afslørede at området omkring Ur blev hårdt ramt af tørke fra 2200-2000 FVT. Befolkningen faldt med 93%. Ur blev opgivet to gange af nomader i denne periode. I slutningen af tørken uddøde det sumeriske sprog. Læs mere her.

2000 FVTAssyrien blev grundlagt i det nordlige Irak opkaldt efter guden Assur. De første udgravninger af assyriske ruinhøje fandt sted i 1830-40’erne i byerne Nineve, Khorsabad og Nimrud, hvilket bl.a tjente datidens kolonialisters markering i Orienten.

1900 FVT – En semitisk stamme erobrer det meste af Mesopotamien og stiller op med deres konger.

1894 FVTBabylon blev grundlagt af Amorite-dynastiet, folk fra oldtidens Syrien.

1800-1595 FVT – Den oldbabylonske periode.

1800 FVT – Byen Nineveh omtales på dette tidspunkt som en by med et vigtigt tilbedelsessted for Ishtar. For mange er byen måske nok bedst kendt som den by, hvortil Gud ifølge Jonas’ bog i Det Gamle Testamente (kap. 3 v. 4.) blev sendt for at forkynde dom over den ugudelige by.

1792-1750 FVTHammurabi var den 6. konge i Babylonien. Han erobrede Sumer og Akkad og gjorde en ende på det sumeriske Isin-dynasti. Dermed blev han den første hersker i det mesopotamiske oldtidsrige, Babylonien. Efter Hammurabis død kollapsede det babylonske imperium under militært pres fra hittitterne. Hammurabi er kendt som en af de allertidligste lovgivere med hans lovsamling Hammurabis lov.

1500-1100 FVT – Den middelbabylonske og middelassyriske periode.

883-612 FVT – Det nyassyriske imperium. Fik under konger som Sargon II, Sankerib og Assurbanipal skabt det største imperium som verden hidtil havde set. Den egentlige grundlægger af imperiet var Assurnasirpal, men det var under kongerne Tiglath-Pileser III og Sargon II, at det assyriske imperium for alvor blev skabt. Den sidste store konge, Assurbanipal, herskede over et rige der strakte sig fra det vestlige Iran til det centrale Ægypten, og nordpå til det sydlige Tyrkiet. I hans palads i Nineveh fandt arkæologer et enormt bibliotek af kileskrifttavler, der danner rammen for meget af den nutidige viden om akkadisk litteratur og videnskab, og har været et af oldtidens første og største biblioteker af sin art.

626-539 FVT – Det nybabylonske imperium. En af dette imperiums største konger, Nebuchadnezzar II, indtog i 597 f. Kr. Jerusalem og deporterede i de følgende år store dele af den judæiske befolkning. I 539 indtog perserkongen Kyros II imperiets hovedstad Babylon, og bragte det nybabylonske imperium til fald.

o.600 FVTBabylons hængende haver var et haveanlæg i Babylon i det nuværende Irak. De tilskrives Nebukadnesar II som skal have bygget dem. De er beskrevet i overstrømmende vendinger af flere græske historikere som Strabon og Diodorus Siculus, med derudover er er der ikke nogen håndfaste beviser om deres eksistens. Faktisk omtales haverne ikke i nogen babylonske kilder selvom der findes beretninger om kongens palads. Herodot beskrev Babylons bymure og Babelstårnet, og hans beretninger er blevet delvis bakket op af arkæologiske fund; men Herodot nævner ikke haverne med et ord. Udgravninger i Babylon har givet visse fund, men endnu ikke noget som kan forklare eller retfærdiggøre de fortællinger der knyttes til haverne.

593 FVT – Ezekiels hjul. Ud af alle de “ufo tilfælde” der kan læses i Biblen, er Ezekiel mest nævnt.

I det Gamle Testamente, i Ezekiel 1:4-28, kan vi læse en drabelig beretning om flammende ild, funklende hvidguld og hjul i hjul. Om menneskelignende væsner, lyde som buldrende hære og sære øjne. Ezekiel er et udmærket eksempel på en form for dommedags-skriverier, som var meget almindelige i det Hellig Land i århundrederne før og efter vores tidsregning. De kendetegner både Daniels kapitel 2 samt 7 og Johannes-åbenbaringen. Men en del ufo-etusiaster mener, at Ezekiel så og beskrev en flyvende tallerken og de rummænd, som steg ud af den. At han ordret gengav noget, der skete i virkeligheden. Men dommedags-skrifter er lige så svære at tolke, som Nostradamus profetier, for sproget er symbolsk og billedligt. Så selvom den gode Ezekiel prøvede at forklare, at ”hjul i hjul” er som regnbuen eller ”hans stråleglans”, altså Guds, så er beretningen åben for fortolkning. (kilde)

400 FVT – Babylonierne begynder at lave horoskoper, som skulle kunne sige noget om et menneskes liv, baseret på planeternes stilling.

1922-28 – I denne periode fandt Sir Leonard Woolley bl.a. de såkaldte kongegrave i Ur. Wooley blev belønnet for sit eksemplariske og disciplineret arkæologiske arbejde i 1935. Det var også ham, der foreslog at den syndflod beskrevet i Første Mosesbog var lokal, efter at have fundet spor efter oversvømmelser i Ur, der var 644 km lang og 160 km bred. For de lokale føltes det helt sikkert som “hele verden”.

1980’erneIrak indledte en længerevarende krig d. 22. september 1980 med nabolandet Iran, der varede frem til 20. august 1988. Parallelt med krigen mod Iran gennemførte Saddam Hussein en nådesløs undertrykkelse af en mulig intern opposition. Shiitiske religiøse ledere, som nægtede at underkaste sig, blev brutalt myrdet. Mange tusinde blev arresteret og tortureret. Særlig brutalitet blev brugt mod kurderne i det nordlige Irak. Den såkaldte al Anfal-kampagne omfattede fysisk udslettelse af mange tusinde landsbyer og massakrer på hundredetusinder af mennesker. Efter al Anfal-kampagnen menes det, at 182.000 mennesker er forsvundet. Flest, overvejende mænd, blev henrettet i ørkener i vest- og sydvestirak. Jordiske rester af kvinder og børn er også blevet fundet i massegrave.

1988 – 16/17. marts – Halabja (kurdisk by i nordirak) blev angrebet med flere typer giftgas. Angrebet er det største gasangreb mod civilbefolkning i verdens historien, som resulterede i omkring 5000 døde og mange tusinde med alvorlige kemiske skader. Efter golfkrigen blev titusinder af soldater og civile fra bl.a. Basra, Al-Hillah og de kurdiske områder dræbt og senere fundet i massegrave.

1990 – 2. august. Golfkrigen var en konflikt mellem en 34 lande stor amerikanskledet koalition med mandat fra FN og Irak ledet af Saddam Hussein, der invaderede Kuwait. Ofte bruges Operation Desert Storm, USA’s militære navn for selve angrebsfasen, om krigen. Krigen sluttede 28. februar 1991.

1991 – 17. januar. FN-allierede styrker indleder Operation Ørkenstorm mod Irak, der har holdt Kuwait besat siden august 1990. 2.500 jager- og bombefly kaster 18.000 tons bomber mod blandt andet Iraks hovedstad Bagdad.

1991 – 18. januar. Irak affyrer missiler mod Israel. Det er en reaktion på de allieredes omfattende bombeangreb mod Irak natten før.

2003 – 20. marts. En koalition af 48 lande, der inkluderede USA i spidsen, samt Storbritannien og Danmark, indleder et missilangreb på Irak klokken 3.30 dansk tid. Det er halvanden time efter udløbet af fristen til præsident Saddam Hussein. Invasionen af Irak er begyndt.

2003 – 9. april. Amerikanske tropper rykker under spredt modstand ind i Iraks hovedstad Bagdad, og bliver modtaget af indbyggerne som befriere. En ti meter høj statue af Saddam Hussein bliver væltet som en symbolsk handling.

2003 – 14. april. Amerikanske og britiske tropper rykker under spredt modstand ind i Saddam Husseins føde­by og tidligere magtbase Tikrit, der blev indtaget som den sidste større irakiske by i Golfkrigen, for at tilfangetage Saddam Hussein.

2003 – 1. maj. Den amerikanske præsident George W. Bush proklamerede, at Irak-krigen var overstået. I forlængelse af det besluttede Folketinget at sende omkring 370 mand afsted som Danmarks militære bidrag til en international sikringsstyrke i Irak. i juli/august blev yderligere 42 soldater indsat.

2003 – 6. juni. Dancon/Irak var en dansk hærstyrke på 500 mænd og kvinder fordelt på 8 skiftende hold. Den 12. juni 2003 overtog de danske soldater formelt kontrollen med området Al Qurnah fra de britiske soldater. Al Quarnah regnes ifølge lokale legender for at være indgangen til den bibelske Edens Have. En af hovedkvarterets første lejre hed derfor også “Camp Eden” (9km nordvest for A-Qurnah), “Camp Yggdrasil” (15 km vest for Basra) og den sidste “Cimic-House” (tidligere Ba’ath Party bygning i byen).

2003 – 2. juli – Efter invasionen af Irak 2003 blev Saddam Husseins sønner Uday Hussein og Qusay Hussein dræbt i Mosul, og byen har siden været præget af konfrontationer mellem irakiske oprørere og amerikanske tropper.

2003 – 13. december – Saddam Hussein blev fanget i Tikrit, hvor han gemte sig i en underjordisk hule.

2004 – 22. februar – Berlingske Tidende citerer en anonym kilde i Forsvaret Efterretningstjeneste for at sige, at efterretningstjenestens rapporter om Irak nærmest var afskrift af amerikanske og britiske rapporter og blev brugt som et gummistempel for invasionen. Kilden viser sig at være major af reserven Frank Søholm Grevil, der senere dømmes 6 måneders ubetinget fængsel for at have viderebragt fortrolige oplysninger.

2004 – 2. august – Pressen beretter, at den danske efterretningsofficer Annemette Hommel er blevet hjemsendt på baggrund af anklager om mishandling i forbindelse med afhøringen af irakere. I januar tiltales Annemette Hommel efter den militære straffelovs paragraf 15 for pligtforsømmelse. Efter at være dømt delvist skyldig i Københavns Byret frifindes Annemette Hommel ved en efterfølgende ankesag i Østre Landsret.

2004 – september – Camp Danevang blev oprettet af resterne fra Camp Eden der var blevet lukket ned. Danevang blev oprettet ved den britiske Shaiba Logistics Base i Basra. Dens ansvarsområde dækkede et område på størrelse med Fyn. Det danske troppekontingent, DANCON, omfattede også 53 litauiske soldater. Basen blev lukket ned og overgivet til irakerne i marts 2007 og overflyttet til Camp Einherjer på den britiske Basra Air Station, vest for Basra.

2004 – 8. november – Den amerikanske besættelsesmagt iværksatte en operation mod Fallujah for at rense byen for oprørere.

2005 – maj – Slaget i Qurnah. Irakiske oprører forsøgte at overtage kontrollen i Al-Qurna fra danskerne, litauerne og britiske soldater. Sergent Ole Gretlund fik The Defence Medal for at have reddet livet på flere litauiske soldater.

2006 – 30. december – Saddam Hussein blev henrettet ved hængning kl. 05:57 lokal tid i Bagdad.

2007 – 20. juli – De danske soldater kører på en sidste patrulje. Herefter bliver de trukket hjem i løbet af august måned. Forud er gået fire års miltærtilstedeværelse i Irak, der indtil juli 2007 har kostet otte danske soldater livet og mere end to milliarder kroner i udgifter til soldater og genopbygning.

2007 – 29. juli – Mens den danske bataljon i Irak er på vej hjem, er Flyvevåbnet på vej til Irak. 4 helikoptere og ca. 50 mand fra Flyvevåbnet er ankommet til Basra, hvor de i løbet af de næste 5 måneder skal støtte de britiske og irakiske styrker med observationer fra luften. Helikopter bidraget skal være i Irak indtil udgangen af 2007. Se her DR’s temaside om krigen i Irak.

2008 – Oversvømmelse i Noas hjemegn. “…himlens vinduer blev åbnet, og regnen faldt over jorden i fyrre dage og fyrre nætter.” I Første Mosesbog fortælles om, hvordan Gud straffer menneskene med en syndflod, som drukner alt levende på jorden. De eneste der undslipper, er Noa og hans familie, som bliver advaret af Gud, og som på hans råd bygger et skib med plads til et par af alle dyrearter. Da vandet lidt efter lidt synker (og Noas Ark strander på Ararats bjerg), begynder jorden atter at blive befolket af deres efterkommere. Der findes faktisk bevis på, at en kæmpestor oversvømmelse har fundet sted i Noas hjemegn, i området mellem Eufrat og Tigris i det nuværende Irak. Ved arkæologiske udgravninger i 1920’erne fandt man i 12 meters dybde et to og en halv meter tykt lag mudder, helt uden arkæologiske fund. Derunder fandt man kulturlag fra endnu ældre civilisationer. Den eneste forklaring er, at vældige vandmasser har dækket området. Selvom oversvømmelsen ikke, som Biblen påstår, druknede “hele verden” må de, som blev ramt af den, have oplevet det på den måde. (Alt Om Historie 8/2008) Læs mere her.

—————————————————————–

IRAN

6000 FVT – Udgravninger identificerede eksistensen af bopladser i Teheran.

557 FVTKyros den Store grundlægger Persien og det akamenidiske dynasti.

1795 Teheran blev hovedstad i Persien, da Qajar-kongen Agha Mohammad Khan blev kronet i byen.

1935 Persien ændrede sit navn til Iran.

1943 Teherankonferencen var et møde mellem Josef Stalin, Franklin Delano Roosevelt og Winston Churchill fra 28. november til 1. december, som fandt sted i Teheran, Iran. Det var den første krigskonference mellem de tre magter, hvor Stalin var til stede.

1971 – Bygget for at ære 2500 århundrede jubilæum for det Persiske Imperie, er “Porten til Iran”, symbol for Teheran. Azadi tårnet er 50 meter højt, og komplet dækket med marmor. I dag er tårnet i dårlig stand som følge af misligholdelse, elendige reparationer og vandskader. Se billede her.

1979 Den iranske revolution forandrede Iran fra et autokratisk, vestligt orienteret monarki, under styret af shah Mohammad Reza Pahlavi, til en islamisk teokratisk republik under ayatollah Khomeni.

1980-88 – I løbet af Iran-Irak-krigen, var Teheran under gentagne Scud-missilangreb og bombardementer mod tilfældige beboelses- og industriområder indenfor byen, resulterende i tusindvis af civile tilskadekomne. Materiel skade blev hurtigt repareret efter hvert angreb.

1981 – 19. januar – USA og Iran underskriver en aftale om løsladelsen af 52 amerikanske gidsler efter 14 måneders fangenskab.

1981 – 23. november – Ronald Reagan underskriver et tophemmeligt direktiv, der tillader CIA at rekruttere Contras i Nicaragua som et led i det, der senere skal blive kendt som Iran-Contra-skandalen.

1879 – UFO MYTE: To meget store ”hjul” ses spinde langsomt i luften og langsomt nærme sig overfladen på havet i den Persiske Golf den 15. maj. Formodet diameter: 40 m. Distancen mellem objekterne: 150 m. Hastighed: 80 km/t. Varighed: 35 min. Vidnerne var ombord skibet ”Vultur”.

1980-88Irak-krigen. Irak besatte i 1980 det sydvestlige område af Iran og stod stærkt de første to år. Iran mobiliserede sin hær og kunne i 1982 slå irakerne tilbage. Parterne holdt hinanden skak i en udmattelseskrig, hvor der på begge sider både var store menneskelige og militære tab.

1989 – 24. februar – Irans ayatollah Ruhollah Khomeini udlover dusør til den, der dræber islamkritikeren Salman Rushdie, efter udgivelsen af hans kontroversielle bog om Islam.

1989 – 3. juni – Khomeini døde. Begravelsen udløste kaos i Teheran, da millioner af tilhængere søgte at få et sidste glimt af afdøde. Tusinder kom til skade under tumulterne, flere blev mast ihjel og efter at liget faldt ud af kisten og ud til menneskemængden blev begravelsen afbrudt. Den blev genoptaget fem timer senere – under svær bevogtning af sikkerhedsstyrker. Hans begravelse menes at være den største begravelse nogensinde. Flere millioner var mødt op for at få et sidste glimt af deres revolutionsleder.

2003 Amnesty International rapporterede om krænkelser af ytringsfriheden igennem arrestationer af studenter, akademikere og journalister. Årsrapporten beretter også om brug af tortur og henrettelser af politiske fanger. Mindst 113 mennesker, heriblandt seks kvinder, blev henrettet i 2003. Mange af henrettelserne foregik offentligt.

2003 – 23. december – Tidligt om morgenen ramte et jordskælv den gamle historiske by Bam i Kermanprovinsen, der målte 6,8 på richterskalaen. På blot 12 sekunder jævnede skælvet stort set hele byen med jorden. Imellem 30-50.000 mennesker døde. Læs her om en af de 57 danskere, der deltog i redningsarbejdet. Læs mere her (engelsk).

2005 – 3. august – Mahmoud Ahmadinejad blev Irans 6. præsident. Han kritiseres for hans kontroversielle udtalelser og for hans foragt for menneskerettighederne. Han er fjendtligt indstillet overfor Israel, England og USA.

2005 – oktober – Ahmadinejad skabte international forargelse, da han blev citeret for at ville ”fjerne Israel fra verdenskortet”. Det er siden påstået, at udtalelsen skulle hentyde til en fjernelse af Israels regering og ikke landet som helhed.

2008Teherans Internationale handels- og kongrescenter, også kaldet Milad-komplekset, er en af de største strukturer i Iransk arkitektur. Med sine 435 meter fra bund til top, er tårnet det sjette højeste i verden. Miladtårnet forudsiges at erstatte symbolet af Teheran, frihedstårnet Azadi.

—————————————————————–

ISRAEL

1200 FVTHebræerne kommer til Kanaan. Læs mere her.

1100 FVT Hebræerne erobrer Kanaan. Hebræerne ødelagde de mere civiliserede kanaanitter og overtog deres skriftssystem. Byggepraksisen blev også overtaget, men uden at Hebræerne opnåede samme kvalitet som deres forgængere. Jerusalem var på dette tidspunkt et lille sted uden nogen stor betydning, og kunne ikke måle sig med andre byer, som allerede var blomstret og forfaldt i oldtidens verden.

1000 FVT – Det Hebræiske Kongedømme – Kong Saul, Kong David og Kong Salamon.

931 FVT – Kong Salamon dør og Riget deles i Judæa (syd) og Israel (nord).

922 FVT – Det Hebræiske Kongedømme deles i Israel og Judæa

722 FVTTistammeriget elimineres af assyrerne.

587 FVTJudæa og Jerusalem falder mod Babylonerne.

586 FVT – Den babylonske konge, Nebukadnesar II, indtog Jerusalem efter det assyriske imperiums fald. Judæas mest indflydelsesrige jøder blev deporteret til Babylon (i det sydlige Mesopotamien), og det første jødiske tempel i Jerusalem blev ødelagt.

539 FVT – Under persisk styre.

538 FVTKong Kyros af Persien erobrede hele det babylonske imperium, lod eksiljøderne vende hjem fra Babylon, og accepterede en form for jødisk selvstyre i Jerusalem, hvorefter det jødiske tempel blev genopbygget.

332 FVT – Den græsk-makedonske hersker Alexander den Store knuste det persiske imperium og erobrede herved også Judæa. Efter Alexanders død deltes det hellenske (græske) imperium i tre, og jøderne i Judæa blev klemt mellem rivaliserende græske herskere.

33 – Ifølge Biblen, blev Jesus taget tilfange Skærtorsdag i påskeugen, korsfæstet på Golgathas høj i Jerusalem. Tre dage senere genopstod han på ugens første dag – Søndag og viste sig for sine disciple. Jesus vandrede herefter 40 dage sammen med dem på jorden mens han udlagde skrifterne for sine efterfølgere. Derefter steg han til himmels fra Oliebjerget, på den dag der i dag kaldes Kristi himmelfartsdag.

70 – Jerusalem blev besat og ødelagt af Romerriget under den Første jødisk-romerske krig (66-73). En gruppe særligt hårdnakkede jøder søgte tilflugt på bjerget Masada, men blev tre år efter besejret af romerne. Se en dokumentar her på Youtube om Masadas fald.

115-117 – Kitokrigen var det Anden jødisk-romerske krig.

132-135 – Bar Kokhba-oprøret blev kendt som den anden og tredje jødisk-romerske krig.

135 – Den romerske Kejser Hadrian jævnede Jerusalem med jorden, og jøder blev forment adgang til byen. For definitivt at eliminere det jødiske tilhørsforhold til landet, omdøbte romerne Judæa til “Palaestina”, et ord, der menes at være afledt af ordet “filistre”, et folk fra Kreta, der tusind år før huserede på Judæas middelhavskyst. Der levede dog fortsat jøder i området, og knap 100 år senere fik jøderne igen adgang til Jerusalem.

687-91 – Kilippemoskéen blev opført af Abd al-Malik under det niende kalifat. Selvom den kaldes for en moské, er den rettere en helligdom, bygget på det sted hvor Muhammed i den islamiske tradition steg til himmels.

638 – Den arabiske kalif Omar indtager Jerusalem, bygger Al Aqsa-moskeen på ruinerne af det jødiske tempel.

1099 – 15/17. juli – De første korsfarere indtog Jerusalem og massakrerede et stort antal jøder og muslimer. I de efterfølgende par hundrede år kæmpede korsfarerne og forskellige muslimske herskere om kontrollen med området.

1187 – Det lykkedes Saladin, en kurdisk general, der regerede over både Egypten og Syrien, at generobre Jerusalem til muslimerne.

1917 – 9. december – Den britiske general Allenby indtager Jerusalem.

1956 Suez-krigen var en væbnet konflikt udkæmpet på egyptisk territorium mellem på den ene side Israel, Storbritannien og Frankrig og på den anden side Egypten.

1960 – 11. maj – Adolf Eichmann blev fanget af israelske agenter fra Mossad i Argentina, hvor han boede under navnet Ricardo Klement og førtes til Israel. Her blev han retsforfulgt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Han blev dømt og hængt i Jerusalem den 1. juni 1962.

1967
Seksdagekrigen foregik fra 5. juni til 10. juni og blev udkæmpet mellem Israel på den ene side og på den anden Egypten, Jordan, Syrien og Irak.

1973 Ramadankrigen, blev udkæmpet fra den 6. oktober til den 26. oktober af koalition af arabiske lande anført af Egypten og Syrien mod Israel.

1995 – 4. november – Israels ministerpræsident Yitzhak Rabin blev myrdet i Tel Aviv af en jødisk fundementalist, Yigal Amir.

2002 – Som følge af de øgede selvmordsbombeangreb i den israelske befolkning, begyndte landet konstruktionen af Muren på Vestbredden.

2003 – 1. februar – Den første israelske astronat, Ilan Ramon, havde sin første og sidste rumfærd ved den tragiske mission STS-107 (også kaldet Columbia-ulykken), som desintegrerede på vej ned i Jordens atmosfære.

2006 – 4. januar – Ariel Sharon, Israels premiereminister, fik for anden gang en hjerneblødning, og efter hans tredje operation den 6. januar har han ligget i koma. Efter syv år den 28. januar 2013, blev lægerne overrasket over, at der stadig er tegn på hjerneaktivitet hos ham.

2011 – 28. januar – To ufovideoer blev sendt ud på internettet og skabte en kædereaktion af overraskelse og popularitet i medierne indtil det blev afsløret at det var falske videoer.

2013
– 15. september. Endnu en fejlslået missiltest, der misfortolkes som en “ufo”. Se videoen her på youtube.

—————————————————————–

JORDAN

—————————————————————–

KUWAIT

—————————————————————–

LIBANON

1972 – 4. august. Diskformet ufo ses af adskillige familiemedlemmer. Professor Walter Hamady var en af vidnerne der så ufoen på himlen i Baakline, Shuf provinsen. Om aftenen da det begyndte af blive mørkt, kom han og hans kone hjem i deres indkørsel, og Hamady’s kusiner var opstemte, og fortalte de lige havde set en “flyvende tallerken”. De gik over på terassen, og så et rødt lys der bevægede sig lige mod rummet. Læs mere her (på engelsk).

2012 – 7. juli. En hvirvlende og lysende spiral spottes over himlen i Israel, Syrien og andre mellemøstlige lande torsdag nat. Episoden tilknyttes et russisk interkontinentalt ballistisk missiltest, der slog fejl. Se nyheden her på youtube. Læs mere her.
—————————————————————–

OMAN

—————————————————————–

PALÆSTINA

—————————————————————–

SAUDI-ARABIEN

1879 – 15. maj – UFO MYTE: To meget store ”hjul” i de lysende bølger ses bevæge sig med stor hastighed gennem vandet, og ned under skibet “H.M.S. Vulture”spinde i luften og langsomt nærme sig overfladen på havet i den Persiske Golf. Formodet diameter: 40 m. Distancen mellem objekterne: 150 m. Hastighed: 36 m/t. Varighed: 35 min. Læs rapporten her.

—————————————————————–

SYRIEN

2500-2000 FVTEbla blev grundlagt. Det arkæologiske sted, er mest berømt for Eblatavlerne, et arkiv på omkring 20,000 kileskrift-tavler dateret til o.2250 FVT. Tilsammen vidner lertavlerne om en stor civilisation der kunne matche Mesopotamien.

—————————————————————–

TYRKIET (asiatiske del)

ca. 8000 FVT – Bosættelse ved Nevali Cori i det nuværende Tyrkiet etableres.

650 år FVT – Moderne penge opfindes af Lyderne i Mellemøsten. Læs mere her.

1885 – 11. juni. Et lysende objekt der cirkulerede rundt 5-6 meter over færgehavnen i Scutari. Den oplyste hele byen i 1½ minut med en blå-grønlig flamme, derefter plumpede den i havet.

1915 – 21. august. Under kampene i Dardanellerne (Gallipoli) omringede en mystisk sky et britisk regiment, der forsvandt sporløst. Det blev bevidnet af 22 mænd fra First Field Company, NZ Army Corps og blev dokumenteret af dem.

—————————————————————–

YEMEN

—————————————————————–

QATAR

—————————————————————–

EGYPTEN (Se Afrika)ØSTEUROPA

EUROPA Posted on Thu, September 19, 2013 13:26:07

Østeuropa er den østlige del af Europa.

I lang tid har definitionen været de lande, der var underlagt Warszawapagten, men grænsen har med Sovjetunionens kollaps og EU’s udvidelse flyttet sig længere østpå. I dag vil man typisk karakterisere Rusland, Polen, Hviderusland, Ukraine og Moldavien som østeuropæiske lande.

Østeuropas østgrænse er ved Uralbjergene, og sydgrænsen er ved Kaukasus.

HVIDERUSLAND

—————————————————————–

MOLDAVIEN

—————————————————————–

POLEN (Se Centraleuropa)

RUSLAND (se Asien)

—————————————————————–

UKRAINE

1945 – 4. februar. Anden Verdenskrigs sejerherrer, Winston Churchill, Franklin Roosevelt og Joseph Stalin, mødes ved en konference i Jalta og aftaler opdelingen af Tyskland i besættelseszoner samt Polens frem­ti­dige grænser.

1986 – 25. april. På det sovjetiske atomkraftværk Tjernobyl i Ukraine sker en eksplosion med efterfølgende nedsmeltning af reaktoren. Først da videnskabsmænd i Sverige og Norge opdager den øgede radioaktivitet i luften, går den uhyggelige sandhed op for resten af verden. Et område fire gange så stort som Danmark bliver forurenet.

—————————————————————–VESTEUROPA

EUROPA Posted on Thu, September 19, 2013 13:23:31

Vesteuropa er hovedsageligt et kulturelt/politisk begreb skabt og brugt under den kolde krig. Det betyder hovedsageligt de europæiske lande som deltog i 1. verdenskrig. Det adskilte sig tidligere, og til dels stadigvæk, fra Østeuropa på områder som økonomi, politik, kultur og religion snarere end på klare geografiske grænser. Disse grænser overlapper hinanden og fluktuerer historisk set, hvilket gør definitionen Vesteuropa sværere at forstå.

Alternativt er Vesteuropa også en af Europas geografiske regioner som er langt mere snæver end de traditionelle politiske opgørelser; FN definerer dette som bestående af disse ni lande:

—————————————————————–

BELGIEN

1830 – 14. oktober. Belgien løsriver sig fra Nederlandene og bliver et selvstændigt kongerige.

—————————————————————–

FRANKRIG

ca. 98.000 FVT – Udgravninger i en grotte i Rhônedalen i Sydfrankrig har afsløret, at en gruppe neandertalere for 100.000 år siden holdt festmåltid på seks af deres artsfæller. De seks neandertalere er blevet slagtet og parteret på samme måde som en del jagtdyr, hvis knoglerester også lå spredt ud i hulen. Dermed har arkæologerne fået det hidtil bedste bevis for, at neandertalerne, der levede for 200.000 til 30.000 år siden, gav sig af med at æde hinanden. Forskerne har tidligere haft mistanke om kannibalisme blandt neandertalere, da man har fundet mistænkelige mærker på knogler fra neandertalere. Men man har tidligere ment, at mærkerne kunne være sat af dyr, eller at de var opstået under udgravningerne. Ved det nye fund har arkæologerne imidlertid været ekstremt forsigtige under gravearbejdet. Og de har fundet velbevarede knoglerester fra seks individer, som har tydelige skæremærker, der er præcis magen til mærker på rådyr-knogler fundet i den samme hule. Kødet er skåret fra knoglerne med et flintevåben på både neandertalere og dyr, og begge typer knogler er brækket over for at få marven ud. Endelig er kranierne blevet slået åbne, så hjernerne kunne tages ud og spises. Fund af store mængder dyreknogler i hulen tyder ikke på, at neandertalerne har manglet byttedyr, og derfor ved arkæologerne ikke, hvorfor neandertalerne spiste hinanden. Måske var der tale om dræbte fjender, som indgik i et ritual. Eller måske led neandertalerne sidst på vinteren desperat af mangel på fedt for at kunne overleve. Hjerner har ligesom knoglemarv et højt fedtindhold. Sandsynligvis spiste neandertalerne deres artsfæller rå. Der er ikke fundet tegn på, at kødet er blevet tilberedt. (Ill. Vid. nr. 2/2000, Side 13)

1490 – I Frankrig opfindes artilleriet.

1792 – 25. april. Den franske guillotine bliver første gang anvendt ved en henrettelse. En landevejsrøver lægger hals til.

1795 – Napoleon får magten over den franske hær. Napoleons-krigene mellem Frankrig og Storbritannien starter. Franskmændene erobrer Holland, børsen i Amsterdam bryder sammen. Danmark på Napoleons side. Den danske regering starter kampagne for at få beboerne i Lejredal nordøst for Bergen i Norge til at blive værnepligtige.

1889 – 31. marts. Eiffeltårnet i Paris bliver åbnet for besøgende. Tårnet er hoved­attraktion ved verdens­ud­stil­lingen og er bygget af 7.000 tons jernbjælker.

1916 – 21. februar. Slaget ved Verdun i Nordøstfrankrig var et af de største slag under 1. verdenskrig. Slaget varede fra 21. februar til 19. december 1916 og begyndte som en tysk offensiv, hvor man forsøgte at få den franske hær til at forbløde i stillingerne omkring den stærkt befæstede by Verdun. Men franskmændene forsvarede sig hårdnakket under general Philippe Pétain, som blev berømt på det succesfulde forsvar af byen. Petain afløstes i maj af general Robert Nivelle. Tyskerne måtte i juli indstille offensiven, og en fransk offensiv fra oktober tvang dem til at opgive det erobrede terræn, herunder forterne Vaux og Douaumont. Under slaget blev i alt omkring en halv million såret, og mere end en kvart million mennesker blev dræbt. Det var det længste slag i 1. verdenskrig og det blodigste efter Slaget ved Somme (1916). Slaget er sidenhen blevet selve symbolet på den uhyrlige og forfærdende måde, 1. verdenskrig foregik på. Læs mere HER.

1917 – Slaget ved Cambrai var et slag i 1. verdenskrig, som fandt sted fra den 20. november til den 3. december 1917. Ved dette slag blev tanks for første gang i verdenshistorien effektivt sat ind i krigsførelsen. Englænderne ville med angrebet forsøge at se hvordan det nye våben var mod den stærkt beskyttede tyske forsvarslinje. Efter englændernes første succes havde tyskerne dog held til at iværksætte et modangreb, der genvandt meget af det tabte territorium. Den 7. december havde englænderne måtte trække sig tilbage til nær deres udgangsposition. Slaget endte dermed uafgjort og kostede ca. 45.000 faldne på hver side.

1918 – Slaget ved Belleau Wood (Bois Belleau) fandt sted under den første verdenskrig tæt ved Marnefloden i Frankrig i perioden 1. juni 1918 til 26. juni 1918. Slaget blev udkæmpet mellem USAs anden- og tredje infanteridivision samt enheder fra den franske 6. armé og det (britiske IX korps mod enheder fra Tysklands 10.-, 28.-, 87-, 197-, og 237. divisioner. På allieret side spillede de amerikanske marinere en stor rolle, hvor specielt den fjerde marine brigade under kommando af general James Harbord udmærkede sig. Slaget var den sidste større træfning på vestfronten under første verdenskrig. Franskmændene gav senere skovområdet, hvor kampene fandt sted, et nyt navn, Bois de la Brigade de Marine, til ære for de godt kæmpende amerikanske marineres hårdnakkethed og tildelte senere den fjerde marine brigade Croix de Guerre.

1947 – Franskmanden Marcel Griaule opdager Dogon stammens hemmeligheder, mens han er på besøg i Mali

1960 – 13. februar. Frankrig foretager sin første atomprøvesprængning.

1973 – 27. januar. I Paris bliver en våbenhvile i Vietnamkrigen underskrevet af USA, Syd- og Nordvietnam samt FNL. Det er afslutningen på USA’s deltagelse i Vietnam­krigen, da USA forpligter sig til at trække sine tropper tilbage.

2000 – Arkæologi. Udgravninger i en grotte i Rhônedalen (Chauvet-Pont-d’Arc)(og HER) i Sydfrankrig har afsløret, at en gruppe neandertalere for 100.000 år siden holdt festmåltid på seks af deres artsfæller. De seks neandertalere er blevet slagtet og parteret på samme måde som en del jagtdyr, hvis knoglerester også lå spredt ud i hulen. Dermed har arkæologerne fået det hidtil bedste bevis for, at neandertalerne, der levede for 200.000 til 30.000 år siden, gav sig af med at æde hinanden. Forskerne har tidligere haft mistanke om kannibalisme blandt neandertalere, da man har fundet mistænkelige mærker på knogler fra neandertalere. Men man har tidligere ment, at mærkerne kunne være sat af dyr, eller at de var opstået under udgravningerne. Ved det nye fund har arkæologerne imidlertid været ekstremt forsigtige under gravearbejdet. Og de har fundet velbevarede knoglerester fra seks individer, som har tydelige skæremærker, der er præcis magen til mærker på rådyr-knogler fundet i den samme hule. Kødet er skåret fra knoglerne med et flintevåben på både neandertalere og dyr, og begge typer knogler er brækket over for at få marven ud. Endelig er kranierne blevet slået åbne, så hjernerne kunne tages ud og spises. Fund af store mængder dyreknogler i hulen tyder ikke på, at neandertalerne har manglet byttedyr, og derfor ved arkæologerne ikke, hvorfor neandertalerne spiste hinanden. Måske var der tale om dræbte fjender, som indgik i et ritual. Eller måske led neandertalerne sidst på vinteren desperat af mangel på fedt for at kunne overleve. Hjerner har ligesom knoglemarv et højt fedtindhold. Sandsynligvis spiste neandertalerne deres artsfæller rå. Der er ikke fundet tegn på, at kødet er blevet tilberedt. (Ill. Vid 2/2000)

2007 – 2. februar. FN’s Klimapanel fremlægger sin rapport om klodens tilstand på et pressemøde i Paris.

—————————————————————–

HOLLAND

—————————————————————–

LIECHTENSTEIN (Se Centraleuropa)

LUXEMBORG (Se Centraleuropa)

MONACO (Se Sydeuropa)

SCHWEIZ (Se Centraleuropa)

TYSKLAND (Se Centraleuropa)

ØSTRIG (Se Centraleuropa)

—————————————————————–SYDEUROPA

EUROPA Posted on Thu, September 19, 2013 13:20:36

Sydeuropa er betegnelsen for den sydlige del af Europa. Nærmere betegnet omfatter det størstedelen af de europæiske lande, der grænser op til Middelhavet samt enkelte andre. Alternativt kan man betegne landene, der ligger syd for en ret linje, der kan tegnes i øst-vestlig retning gennem Alperne til Sortehavet, som hørende til Sydeuropa.

STATER I SYDEUROPA:

ALBANIEN

—————————————————————–

ANDORRA

—————————————————————–

BOSNIEN-HERCEGOVENIA

—————————————————————–

BULGARIEN

—————————————————————–

CYPERN

—————————————————————–

GIBRALTAR

—————————————————————–

GRÆKENLAND

500 år FVT – Soluret tages i brug i Grækenland. Med dette inddeler man døgnet i timer.

470 år FVT – Grækeren Alkmæon bliver den første som dissekerer et lig af et menneske. Han finder ud af, at mennesket tænker med hjernen. Læs mere om dissektion af mennesker HER.

440 år FVT – Filosoffen Leukippos påstår at alt der sker i naturen, sker af naturlige årsager. Guderne har intet med det at gøre. Læs mere HER på engelsk.

440 år FVT – Demokrit hævder at alt er lavet af atomer.

350 år FVT – Aristoteles skriver om logik i Oragon. Omtrent samtidig begynder han at inddele dyr i grupper og laver sin egen teori om Jordens placering i universet.

23 – Den græske historiker og filosof Strabo opsummerer det man ved om landene i verden i bogen “Geographia”.

2008 – Antropologi. Analyser af en 40.000 år gammel kindtand har afsløret, at neandertalerne var et folk i bevægelse. Tanden er fundet i en kalkstenshule i Grækenland, og ved hjælp af laserteknologi har forskere fra bl.a. Max Planck Institute for Evolutionary Anthroplogy studeret de små partikler af strontium, der er aflejret i tandens emalje. Strontium er et naturligt forekommende metal, som tandens ejermand indtog med mad og drikke. Da strontium-isotoperne varierer, alt efter hvilket område neandertaleren fik sin mad fra, afslører hvor han eller hun har opholdt sig. Laserundersøgelsen viste, at fundstedet var mindst 20 km. fra det sted, hvor ejermanden voksede op, hvilket tyder på, at neandertalerne ikke blev boende det samme sted hele livet. (Ill. Vid. nr. 11/2008)

—————————————————————–

ITALIEN

101 år FVT – Romerne tager vandhjulet i brug for at male korn.

49 FVT – 10. januar. Gaius Julius Cæsar krydser floden Rubicon med sine soldater og udtaler de berømte ord “Jacta est alea” – Terningerne er kastet. Cæsar forfulgte Gnæus Pompejus Magnus med sin hær, men brød dermed romersk lov. Således var en militær konflikt med det romerske senat ikke til at undgå.

46 år FVT – Kejseren Julius Cæsar indfører den julianske kalender, en bedre udgave af den egyptiske kalender. Året er nu 365 dage og 6 timer og 12 måneder langt.

44 år FVT – Cæsar myrdes med 23 knivstik, den 15. marts, i Rom, i Pompejus’ Teater, af hans forhenværende allierede, og hans venner Brutus og Cassius, var iblandt. De sammensvorne troede at freden blev hilst velkommen, men blev i stedet drevet på flugt fra byen, og unge adopterede søstersønnesøn, Octavion, tog magten og udråbte sig selv til kejser under navnet Augustus. Pax Romana blev indført, den romerske fred, der varede i 200 år.

1516 – 10. april. Den første ghetto. Jøder tvinges til at leve i afgrænsede områder i Venedig. Ordet “ghetto” stammer fra det venediske ord “geto”, der betyder støberi. Før det blev et eksklusivt jødisk nabolag, var ghettoen i Venedig oprindeligt et sted hvor der lå to støberier, skriver This Week in History.

1600 – 17. februar. Den italienske videnskabsmand og naturfilosof Giordano Bruno bliver brændt på bålet i Rom, fordi han fastholder sin teori om, at Jorden ikke er universets midtpunkt.

1610 – 7. januar. Astronomen Galileo Galilei opdager fire af Jupiters måner.

1945 – 28. april. Italiens diktator Benito Mussolini og hans elskerinde bliver fanget af italienske partisaner og skudt. Ligene bliver bragt til Milano og hængt op i byen med hovederne nedad.

1990 – 7. januar. Det Skæve Tårn i Pisa lukker for turister, fordi hældningen er blevet for faretruende. Tårnet genåbner i 2001 efter at være blevet stabiliseret.

—————————————————————–

KORSIKA

—————————————————————–

KOSOVO (ikke anerkendt af FN).

—————————————————————–

KROATIEN

—————————————————————–

MAKEDONIEN

—————————————————————–

MALTA

—————————————————————–

MONACO

—————————————————————–

MONTENEGRO

—————————————————————–

PORTUGAL

1755 – 01. november. Jordskælv i Lissabon efterfulgt af ildebrande og en flodbølge, koster mindst 30.000 døde.

—————————————————————–

SAN MARINO

—————————————————————–

SERBIEN

—————————————————————–

SLOVENIEN

—————————————————————–

SPANIEN

—————————————————————–

TYRKIET (den europæiske del)

—————————————————————–

VATIKANSTATENDE BRITISKE ØER

EUROPA Posted on Sat, September 14, 2013 03:02:01


ENGLAND

o. 3500 FVT – En bunke små, forkullede klumper viste sig at være alt andet end almindelig jord, da de dukkede op under en udgravning i Oxfordshire i England. Derimod er det resterne af det ældste kendte stykke brød fra De Britiske Øer. Arkæologerne har fundet tydelige dele af bygkorn, og brødet er angiveligt bagt for 5500 år siden af nogle af de første bønder i landet. (Ill. Vid. 4/2000)

1340? – Det britiske underhus etableres.

1606 – 12. april. Det engelske statsflag Union Jack bliver taget officielt i brug.

1854 – 28. marts. Storbritannien erklærer krig mod Rusland – den såkaldte Krimkrig.

1872- UFO MYTE: Omkring kl. 01 a. m. den 7. december, ved King’s Sutton, Banbury, fløj et objekt i en uregelmæssig kurs. Objektet lignede en ”høstak”, og blev efterfulgt af ild og tyk os. Dens effekt mindede meget om den måde en tornado virker på – fælder træer og vægge. Objektet forsvandt uden spor.

1877 – UFO MYTE: Tre meteor-lignende objekter fløj sammen med ”forbløffende langsomhed” over himlen, var synlig omkring tre minutters tid, ”fløj med samme fart og regelmæssighed som en flok vilde gæs”.

1880 – UFO MYTE: I Aldershot, England, var der et sært væsen, klædt i tætsiddende tøj og skinnende hjelm, der fløj højt over hovedet på to skildvagter, der affyrede deres våben mod væsnet uden resultat. Fænomenet lammede dem med noget der beskrives som ”blå ild.”

1888 – Tidligt om morgen den 31. august i Whitechapel, London, fik en kusk øje på en livløs krop i en af de mange smalle og dunkelt belyste gader. Politiet blev tilkaldt, og kvinden der senere blev identificeret som den 43-årige prostituerede Mary Ann Nichols, Polly i daglig tale, havde fået halsen skåret over. Men det var først da man undersøgte hende nøjere i lighuset, at man gjorde en endnu mere rædselsfuld opdagelse – kvindens mave var blevet sprættet op med et dybt zig-zag snit fra brystben til bækken. Flere voldsomme hug havde mere eller mindre synderskåret hendes underliv. Der var ingen vidner til mordet, som var det første af 5 brutale mord begået af den ukendte og mystiske Jack The Ripper.

1888 – den 8. september, to dage efter Mary Ann Nichols var blevet begravet, blev endnu en kvinde fundet i en gård til en gammel udlejningsejendom. Hun var endnu værre tilredt end det forrige offer. Morderen havde taget hendes tarme og indre organer ud og draperet dem over hendes krop. Nogle organer manglede, deriblandt livmoderen. Dødsårsagen var i dette tilfælde også et dybt knivstik i halsen. Kvindens navn var Annie Chapman, og ligesom Polly Nichols hørte hun til blandt samfundets mest udsatte og forsvarsløse. Hun var en 47-årig enke, alkoholiker og til tider prostitueret. Politiet gik ud fra at det var den samme morder der var på spil. Efterforskningen blev nu overgivet til Scotland Yard-politiet. Noget som ikke huede politiet.

1888 – Natten til den 30. september, en måned efter det første mord, fandt man to myrdede kvinder mere. Den ene lå med overskåret hals indenfor en træport, som dannede grænsen mellem en gyde og en større gade. Omkring kvindens hals sad et silketørklæde, der var trukket voldsomt til side, og i hånden knugede hun en pose halspastiller. Offerets navn var Elizabeth Stride. Hun blev kaldt “Long Liz” og var svensk, født udenfor Gøteborg, som Elisabeth Gustafsonsdotter. Hun levede også et træls liv som prostitueret, og hvad der fulgte med af alkoholisme og fattigdom. Der hvor hun var blevet myrdet, havde der fundet et politisk møde sted i nærheden samme aften, og deltagerne havde forladt mødet via en port ud til gaden, tæt på gerningsstedet. Man mener at morderen kan være overrasket af deltagerne fra mødet, hvilket kan forklare hvorfor den 45-årige kvinde var sluppet for at blive skændet og skamferet som de to andre ofre. En mulighed er, at hun kan have været et tilfældigt offer for en anden morder. Men mindre end en time senere, kun et par gader derfra, fandt man et nyt offer. Fundet blev gjort af en patruljerende politimand. Ud over den overskårne hals, den opsprættede mave og de udtagne indvolde var offerets ansigt skamferet af knivhug. Liget befandt sig på Citypolitiets område, og der blev indledt en stor forundersøgelse med stor effektivitet – man ville sandsynligvis vise politiet på Scotland Yard hvor skabet skulle stå. Det sidste mordoffer blev identificeret som Catherine Eddowes, 46 år, også hun med forlist forhold bag sig og en ynkelig tilværelse som prostitueret. Politiet havde havde taget hende pga. fuldskab, og hun blev løsladt efter midnat. En mand stod frem og fortalte han havde set Eddowes i selskab med en mand i 30-års alderen med lys hud og et lille overskæg. Han var iført kasket og et rødt tørklæde og så “snusket” ud – men det var en beskrivelse som passede på stort set alle i Whitechapels mandlige befolkning. Der kom også breve til politiet, hvoraf et af dem havde underskriften “Jack The Ripper”, som straks efter fæstnede sig hos offentligheden. I brevet stod der “nummer et peb en smule så jeg kunne ikke få gjort hende færdig…”. Brevene blev sat i aviserne og lukkede op for en sand syndflod af lignende skrivelser. Et af brevene var afsendt “From Hell” og indeholdt et stykke af en nye. Catherine Eddowes manglede ganske vist dette organ, men eftersom DNA-teknikken ikke var opfundet endnu, kunne man ikke vide om det var hendes.

1888 – En hel måned var gået uden endnu et mord fra den frygtede Jack The Ripper, og folk var begyndt at ånde lettet op, lige indtil den 8. november, hvor Jack The Ripper slog til igen, med det værste af udåd man kan forestille sig i Miller’s Court. På denne adresse boede den 25-årige Mary Jane Kelly “Black Mary”. Hun var bagud med huslejen, og da den mand der skulle hente lejen, kiggede ind gennem hendes snavsede vindue, mødte der ham et grufuldt syn: lejerens fuldstændigt sønderflængede lig. For første gang blev der foretaget en fuldstændig undersøgelse af gerningsstedet, og politiets fotograf tog billeder, der tydeligt viser, at The Ripper nu havde overskredet alle grænser. Kvindens ansigt var helt udslettet, og adskillige kropsdele og organer lå spredt ud over sengen og værelset. Et vidne havde set hende gå ind i sit værelse med en mand, og hørte hende synge derinde fra. To andre vidner fortalte de havde hørt en kvinde råbe “Mord!” om natten, men ingen tog sig af det fordi den slags tit skete i det kvarter. Igen blev en række mistænkte, men ingen fundet skyldige. Hvor mange mord Jack The Ripper i alt begik, er lidt omstridt, nogle tror at der var tre, de fleste fem, mens andre mener han dræbte endnu flere, samt at han myrdede både før og efter 1888. Knivmord på kvinder i den tid var ikke usædvanlige, men det der gjorde The Ripper unik, og som vækkede folks sensationslyst og frygt, var dels at han aldrig blev fanget, og dels fordi han behandlede sine ofre så brutalt. Jack The Ripper har indtaget sin plads inden for de vestlige landes popkultur, og der vil stadig fortsat blive skrevet bøger og lavet spillefilm om ham. Se hvordan der ser ud i Whitechapel i dag her.

Læs mere her om Whitechapelmordene.

1909 – UFO MYTE: Klokken 21:45 om aftenen den 13. maj, i King’s Lynn, England, ses et cigarformet lysende objekt, der oplyser terrænet i King’s Lynn. Et vidne beskriver objektet, der havde en “snurrende lyd”, og at det oplyste jorden så det lignede dagslys. Da han så op, kunne han se det luftskibs-lignende objekt speede over hans hovedet, to mænd var synlige i en vogn nedenunder, og objektet forsvandt i det fjerne indenfor et par minutter.

1909 – UFO MYTE: Om aftenen kl. 22, den 18. maj i Caerphilly, Wales, gik Mr. Lethbridge langs vejen nær bjergene, da han så på græsset en stor tube-lignende maskine. Om bord var to mænd der bar pels og talte ophidset på et sprog som han ikke kunne forstå. Græsset var mast ned på stedet, efter at objektet var fløjet væk.

1946
– 5. marts. Englands premierminister Winston Churchill holder sin senere så berømte tale, hvori ud­tryk­ket “jerntæppe” første gang bliver anvendt. Se, lyt og læs hele talen her (engelsk).

1952 – 26. februar. Premierminister Winston Churchill meddeler, at Storbritannien har udviklet en atom­bombe.

1955 – 5. april. Winston Churchill går som 80-årig af som Storbritanniens premierminister og bliver efter­fulgt af partifællen Anthony Eden.

1969 – 30. januar. De fire Beatles-medlemmer optræder for sidste gang sammen. Det foregår på taget af Apple-huset i London, hvor de bliver filmet til “Let It Be“. På grund af klager fra naboerne stoppede politiet koncerten i utide, men en række numre blev optaget, og nogle af disse er siden udgivet på blandt andet “Let It Be”.

1969 – 14. februar. For første gang lykkes det forskere ved universitetet i Cambridge at befrugte et menneske­æg i reagensglas.

1996 – 28. februar. Britiske prinsesse Diana meddeler, at hun har indvilget i skilsmisse fra prins Charles.

1997 – 31. august. Diana døde ved en bilulykke 31. august i Paris, Frankrig. Chaufføren var påvirket under kørslen og kørte hurtigt rundt i Paris gader forfulgt af paparazzifotografer. Hun blev efterfølgende hentet hjem til England af prins Charles og fik en statsbegravelse med deltagelse af hele det officielle England 6. september 1997 i Westminster Abbey i London.

Arkæologi. Måske er det en symbolsk nedgang til underverdenen. Det er foreløbig arkæologernes bedste bud på en mystisk trappe på 29 trin, der fører seks meter ned i undergrunden på en af de skotske Orkneyøer. Indgangen ligner åbningen på en mineskakt. Den første trappe er stejl og smal med 17 trin, der fører ned til det første niveau, hvorfra der er adgang til to aflange kamre. Fra denne første ‘repos’ fører 12 trin ned til det nederste kammer. Der er intet vand her, så anlægget har næppe fungeret som brønd. Aske og knoglerester tyder på, at der kan være tale om et kultsted. Anlæggets menes at være 3000-4000 år. (Ill. Vid. 6/2000)

2003 – 17. februar. London indfører bompenge. Ved indkørsel i bykernen i dagtimerne skal bilisterne nu betale £5 – knap 60 kr – for en 24-timers afgift.

2005 – 10. februar. Det britiske kongehus meddeler, at kronprins Charles den 8. april gifter sig med Camilla Parker-Bowles. Hun har været prinsens veninde gennem mange år.

2013 – 17. august. Tilsyneladende er der dukket nye oplysninger op omkring Prinsesse Dianas død og Scotland Yard tager det alvorligt. Oplysningerne der kommer fra svigerforældrene til en tidligere soldat, blev videregivet til militærpolitiet og har angiveligt referencer til Dianas dagbog. Læs mere her.

NORDIRLAND

o. 8000 FVT – Irlands historie rækker langt tilbage til tiden hvor de første jægere og samlere drog fra Storbritannien og det kontinentale Europa til Irland, formentlig via en tange af tørt land. Det kan også være muligt, at der på dette tidspunkt var landforbindelse til Irland mellem nutidens Skotland og Nordirland, hvor afstanden er kortest. Meget få spor findes efter en tidlig befolkning, men efterkommere efterlod sig store neolitiske fundsteder som Newgrange.

o. 600 FVTJernalderen begynder i landet.

800-1166 – Angreb fra vikinger skabte blodbad og kaos blandt befolkningen og i de forskellige regionale kongeslægter samt hos den irske klosterkultur, der var den blomstrende og vidt udbredte keltiske kristendoms kerne. De viste sig dog stærke nok til at kunne overleve overfaldene og assimilere indvandrerne. Vikingerne var med til at grundlægge mange byer; mest berømt er Dublin, Limerick, Wexford og Waterford. Skriftlige beretninger fra samtiden (cirka 840) viser at vikingerne, via floderne, kom længere ind i landet på deres plyndringstogter for derefter at trække sig tilbage til deres bebyggelser ved kysterne. Slaget ved Clontarf i 1014 markerede begyndelsen på enden for vikingernes magt i Irland. Byerne som vikingerne havde grundlagt fortsatte dog med at blomstre og handel blev en vigtig del af den irske økonomi.

1801 – 1. januar. Hele øens kongedømme (fra 1541-1800) sluttede sig sammen til Det Forenede Kongerige af Storbritannien og Irland under betingelserne af Act of Union, under hvilken kongerigerne af Irland og Storbritannien sluttede sig sammen til en regering og et monarki med base i London.


1912 – 15. april. RMS Titanic var rederiet White Star Lines stolthed og det andet skib i Olympic-klassen. Det var tidens største dampdrevne skib. Det blev bygget på værftet Harland & Wolff i Belfast, der kort forinden havde bygget søsterskibet Olympic. Titanic forliste natten mellem den 14. og 15. april 1912 på Atlanterhavet. Forliset gik over i historien som en af de største skibskatastrofer i fredstid.

1968-1998Konflikten i Nordirland.

1972 – 30. januar. Om søndagen blev 26 demonstranter skudt af britiske soldater i Londonderry (ell. Derry), heraf døde de 14. Demonstranterne var en del af en større demonstration for bedre borgerrettigheder til det romerskkatolske mindretal. Dagen er efterfølgende blevet kendt som Bloody Sunday (“Blodige Søndag”).

REPUBLIKKEN IRLAND

0.7000 FVTCounty Donegal blev beboet. Overalt i grevskabet findes der mange arkæologiske minder om de tidlige førkristelige beboere, som fx de talrige gravmæler overalt i grevskabet. I byen Donegal kan ruinerne af Franziskanerklosteret Donegal fra det 15. århundrede og borgen Donegal Castle ses.

1919-21Den irske uafhængighedskrig. Krigen blev udkæmpet mellem Storbritannien og irske guerillaenheder under IRA fra januar 1919 til juli 1921.

1922 Den irske Fristat blev oprettet efter uafhængighedskrigen og blev i 1937 omdannet til Republikken Irland.

1922 – 22. august. Under den irske borgerkrig blev frihedskæmperen og politikeren Michael Collins dræbt i et baghold i Béal na Bláth i County Cork. Han var leder af den forhandlingsdelegation, der forhandlede den irske selvstændighed igennem med det britiske styre, men blev kraftigt kritiseret for at have givet køb på den irske enhed ved at acceptere, at Nordirland forblev britisk. Han var med i påskeoprøret der fandt sted i 1916 i Dublin. Han stiftede IRA – Irish Republican Army i 1918. Han planlagde mordene på de 12 britiske G-mænd. Collins blev kun 31 år.

1994 – FILM. Braveheart bliver indspillet i County Wicklow, County Kildare, County Meth, County Dublin. Filmen handler om storhelten William Wallace, spillet af Mel Gibson, der producerede og instruerede. Den vandt fem Oscars, bla. for bedste film og bedste instruktør til Gibson.

1996 – FILM. Optagelserne til spillefilmen “The Devil’s Own” foregår bla. i Clogerhead i County Louth og Dublin. Filmen handler om IRA-terroristen Frankie Maguire (Brad Pitt) der flygter fra borgerkrigen i Nordirland og søger til New York. Han lejer et værelse hos den idealistiske politimand Tom O’Meara (Harrison Ford) og hans familie, men det går op for Tom, at hans nye lejer er en eftersøgt terrorist.

SKOTLAND

WALESNext »